Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

 

 

 Rok Duszpasterski 2022/2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Losowe zdjęcia:Aktualności:

Zmarł Marian Kopiec

2024-06-12 13:06

Dzisiaj w myślenickim szpitalu zmarł  Marian Kopiec, l. 66, (Węglówka 145 - os. Paryle). Uroczystości pogrzebowe Zmarłego odbędą się 15 czerwca br. (sobota) w kościele parafialnym:  o godz. 13.30 - Różaniec, a  o godz. 14.00 - Msza św. Następnie złożenie ciała Zmarłego do grobu na miejscowym cmentarzu.

Różaniec w intencji Zmarłego:

- w kaplicy przedpogrzebowej: 12.06. (środa), 13.06. (czwartek), 14.06. (piątek) -  godz. 19.00

Śp. Mariana polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

R i P

Czytaj więcej

Zmarł Aleksander Drabik

2024-06-10 11:06

Dzisiaj w nocy w myślenickim szpitalu zmarł  Aleksander Drabik, l. 69, (Węglówka 294 - os. Olejarzówka). Uroczystości pogrzebowe Zmarłego odbędą się 12 czerwca br. (środa) w kościele parafialnym:  o godz. 14.30 - Różaniec, a  o godz. 15.00 - Msza św. Następnie złożenie ciała Zmarłego do grobu na miejscowym cmentarzu.

Różaniec w intencji Zmarłego:

- w kaplicy przedpogrzebowej: 10.06. (poniedziałek) i 11.06. (wtorek) -  godz. 19.00

Śp. Aleksandra polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

R i P

Czytaj więcej

Stanowisko Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych odnośnie katechezy w szkołach

2024-06-01 23:06

 

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

 

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

 

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

 

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

 

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

 

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców.  Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

 

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.  

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

 

 

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

 

Stegna, 23 maja 2024 r.

Czytaj więcej

DYSPENSA W PIĄTEK

2024-05-30 17:05

 

Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

w piątek 31 maja 2024 r.

W piątek 31 maja br., po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), wszystkim Parafianom oraz przebywającym na terenie parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Węglówce, ze względu na duchowe dobro wiernych (okazja do rodzinnych, sąsiedzkich, przyjacielskich spotkań osób, które w wielu wypadkach, na co dzień pracują i przebywają za granicą), na podstawie Kanonu 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego, UDZIELAM DYSPENSY od piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Osoby, które skorzystają z powyższej dyspensy zobowiązuję, aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie i w innych częściach świata. 

            Przy tej okazji przypominam również, że skorzystanie z dyspensy jest przywilejem, a nie obowiązkiem.

ks. Sławomir Kamiński SCJ

Proboszcz Parafii

pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

w Węglówce

Czytaj więcej

Zmarł Aleksander Ciężak

2024-05-24 22:05

Dnia 24 maja br.  w myślenickim szpitalu zmarł Aleksander Ciężak, l. 82 (Węglówka 21 - os. u Kubowicza). Uroczystości pogrzebowe śp. Aleksandra odbędą się w kościele parafialnym 27 maja br. (poniedziałek). Różaniec - o godz. 13.00, Msza św. pogrzebowa o godz. 13.30, następnie złożenie ciała Zmarłego na pobliskim cmentarzu.

Śp. Aleksandra polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

Różaniec w intencji śp. Aleksandra w kaplicy przedpogrzebowej:

25 maja (sobota), 26 maja (niedziela) - godz. 19.00. 

R. i P.

Czytaj więcej

Zmarł Stanisław Ślósarz

2024-04-29 19:04

Dzisiaj  po południu w Węglówce zmarł Stanisław Ślósarz, l. 88 (Węglówka 162 - os. Węgierskie (Draby)). Uroczystości pogrzebowe śp. Stanisława odbędą się w kościele górnym 1 maja br. (środa). Różaniec   o godz. 13.30, Msza św. pogrzebowa o godz. 14.00, następnie złożenie ciała Zmarłego na pobliskim cmentarzu.

Śp. Stanisława polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

 

Różaniec w intencji śp. Stanisława w kaplicy przedpogrzebowej:

30 kwietnia (wtorek) - godz. 19.00. 

R. i P.

Czytaj więcej

Projekt i realizacja: © 2011 by