Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

 

 

 Rok Duszpasterski 2022/2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Losowe zdjęcia:Aktualności:

Wytyczne Episkopatu Polski w związku koronawirusem przyjęte przez archidiecezję krakowską

2020-03-13 09:03

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Czytaj więcej

Parafialna Pielgrzymka do Włoch

2020-02-05 15:02

W dniach od 3 do 10 czerwca br. planujemy zorganizować pielgrzymkę samolotowo-autokarowoą do Włoch. W planach jest zwiedzanie Rzymu, a także Umbri i tam takich miejsc jak Asyż, Cascia, Orvieto itd. Do Włoch mozemy skorzystać z lotu Wizzir, W Włoszech poruszać sie bedziemy autokarem. Planujemy dwa miejsca noclegowe. Jedno w jakimś miasteczku w Umbrii (5 noclegów) i dwa noclegi w okolicy Rzymu.W planach jest udział w audiencji generalnej w Watykanie. Poniżej propozycja, jaką otrzymaliśmy z biura podróży, które pomaga nam w organizacji pielgrzymki. Ceny, jakie znajdziemyw propozycji byc może uda nam się jeszcze zbić. Póki co, kosztów, jakie są podane w propozycji, nie powinnismy przekroczyć. Bardzo proszę zainteresowanych o jak najszybszy kontakt (ks. Sławek tel. 730847678). Chodzi bowiem o zabukowanie biletów lotniczych tak, aby były one w dobrej cenie. Pozdrawiamy - Duszpasterze

Czytaj więcej

Zmarł Józef Zięba

2019-12-29 18:12

W dniu 29 grudnia br. zmarł  Józef Zięba, lat 94  (Węglówka /os. Lisy/ -   nr 25). Uroczystości pogrzebowe odbędą się 31 grudnia br. (wtorek) w kościele parafialnym.  O godz. 12.30 - różaniec, a  o godz. 13.00 - Msza św. pogrzebowa. Następnie złożenie ciała Zmarłgo do grobu na pobliskim cmentarzu. Śp. Józefa polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

 

Różaniec w intencji Zmarłego w kaplicy przedpogrzebowej: niedziela, 29.12. o godz. 18.00 oraz poniedziałek, 30.12. - godz. 19.00

 

 +++++++++++++++++

Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

R i P

Czytaj więcej

Zmarła Aniela Woś

2019-12-17 12:12

W dniu 16 grudnia br. w Węglówce zmarła  Aniela Woś, lat 65 (Węglówka 418 -  os. Wosie).  Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 grudnia br. (czwartek) w kościele parafialnym.  O godz. 13.30 - różaniec, a  o godz. 14.00 - Msza św. pogrzebowa. Następnie złożenie ciała Zmarłej do grobu na pobliskim cmentarzu. Śp. Anielę polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

 

Różaniec w intencji Zmarłej w kaplicy przedpogrzebowej: wtorek, 17.12.br. - godz. 19.10; środa, 18.12,br. - godz. 19.10

 

  +++++++++++++++++

Wieczny odpoczynek, racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci!

R i P

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy wspólczucia.

Czytaj więcej

Program Wizyty Duszpasterskiej – Kolędy 2019/2020

2019-12-15 00:12

 

Program Wizyty Duszpasterskiej – Kolędy 2019/2020

 

w Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Węglówce

27 grudnia (piątek) – od. godz. 8.30: os. Dwór os. Grotówka, pod Jerdonem

 (od rodziny Państwa Drabik /nr 22/do rodziny Państwa Goryl)

28 grudnia (sobota) – od godz. 10.00: os. Sternale, Obajtki

30 grudnia (poniedziałek) – od godz. 8.30: os. Węgierskie

(od rodziny Państwa Paryl do rodziny Państwa Jasiewiczów /os. Groty/)

2 stycznia (czwartek) – od godz. 8.30: os. Szczałba, Pilchy

3 stycznia (piątek) – od godz. 8.30: (od rodziny Państwa Kuchnia /we Młynku/ do rodziny Państwa Leszczyńskich, osiedle „nad Rzeką”)

4 stycznia (sobota) – od godz. 8.30: Górny Kościół

(od rodziny Państwa Krzysztofek do rodziny Państwa Leśniak i dalej osiedla: Wieczniaki, Krzysztofki, do Państwa Krzysztofek /nr 225/)

7 stycznia (wtorek) – od godz. 8.30: os. Węgierskie

(od rodziny Państwa Jarosz /nr 106/ do rodziny Państwa Marii i Tomasza Drabik)

8 stycznia (środa) – od godz. 8.30:  (od rodziny Państwa Zborowskich, do rodziny Państwa Smyksy, tak jak w poprzednich latach)

9 stycznia (czwartek) – od godz. 8.30: os. Paryle, Łabędzie i Lisy

oraz rodziny Państwa Pietrzykowskich /nr 358/, Państwa Kubowicz /nr 362/, Państwa Kubowicz /nr 359/ i Państwa Woś /nr 351/)

10 stycznia (piątek) – od godz. 8.30:  os. Przylasek, Łęg, Podwosie, Wosie

 

11 stycznia (sobota) – od godz. 8.30 (od rodziny Państwa Paszcz do Plebanii,

jak w poprzednim roku)

18 stycznia (sobota) – od godz. 8.30: os. Las, Dział, Jaworzyce, rodziny Państwa Król, Państwa Majda, Państwa Klimek

Czytaj więcej

Wyjazd do kina na film "Nieplanowane"

2019-11-07 14:11

Wspólny wyjazd na film "Nielanowane" odbedzie sie w najblizsza sobotę, o godz. 12.50 spod koscioła. Projekcja odbędzie się w Multikinie, Kraków, ul. Dobrego Pasterza. Film rozpocznie się o godz. 14.30. Mamy zarezerwowane bilety w cenie 13 zł. od osoby. Jeszcze do piątku, 8.11. br. do godz. 12.00 przyjmujemy zgłoszenia osób, które chciałyby dołączyć do grupy wyjeżdżającej.

Czytaj więcej

Projekt i realizacja: © 2011 by