Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

 

 

 Rok Duszpasterski 2022/2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Losowe zdjęcia:Intencje Mszalne od 3 do 10 grudnia 2023 r.

I Niedziela Adwentu - 03.12. 

  7.30 – Za ++ Ludwika Ślósarza (rocz. śmierci) i żonę Anielę

Do modlitwy wiernych: za + Zofię Woś (Greg. poza parafią)

  9.00 (kościół górny) – W intencji Ojczyzny

11.00 – Za ++ Małgorzatę Polak (63. rocz. śmierci), męża Franciszka

17.00 – Za + Pawła Kotarbę (rocz. śmierci)

Poniedziałek, 04.12.

  7.00 – Za ++ Józefa Drabika (9. rocz. śmierci), żonę Zofię

18.00 – 1. Za ++ Marię, Józefa Kucharzaków, syna Józefa, córkę Bronisławę, Janinę, Antoniego                               Nowaków, Ryszarda Płatka

             2. Za ++ Józefa, Marię Fryców, syna Tadeusza i Zmarłych z rodziny

Do modlitwy wiernych: za + Zofię Woś (Greg. poza parafią)

Wtorek, 05.12.

  7.00 – Za ++ Augustyna Jabłońskiego (rocz. śmierci) i żonę Marię

18.00 – 1. Za ++ Władysława Lisa i Zmarłych z rodziny

             2. Za ++ Józefa Bilińskiego, Katarzynę, Stanisława Bilińskich, Jakuba, Anielę Gaweł, syna

                Aleksandra

Do modlitwy wiernych: za + Zofię Woś (Greg. poza parafią)

Środa, 06.12.

  7.00  – Za + Janinę Gaweł (od rodziny Puto)    

18.00 (zbiorowa) – O pokój na Ukrainie i w Ziemi świętej; w intencji Ojczyzny, o powołania z parafii; o potrzebne łaski dla kl. Damiana i jego kolegi z Wietnamu; o łaskę zdrowia dla Wnuka; o łaskę zdrowia; o powrót do zdrowia dla Anny; o wzajemne zrozumienie i zgodę w sąsiedztwie; w pewnej intencji; za ++ Tadeusza Smyksy (17. rocz. śmierci), żonę Wiktorię; za ++ Marię, Jakuba Kania; za + Marię Kus; za ++ Kazimierza Fryca, ojca Józefa, Zofię Olesek, męża Mikołaja, ich Rodziców i syna Mikołaja; za Józefa Popławskiego; za + Zofię Woś

Pierwszy Czwartek, 07.12.

  7.00 – Za ++ Jana Wosia, żonę Marię, syna Józefa (od rodz. Gawłów)

18.00 – 1. Wynagradzająca (od Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa)

             2. Za ++ Bronisława Leszczyńskiego (15. rocz. śmierci), zmarłych Rodziców, Adama, Annę

                Weszków i Zmarłych z rodziny

Do modlitwy wiernych: za + Zofię Woś (Greg. poza parafią)

Piątek, 08.12. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświetszej Maryi Panny 

  7.00 – Za Parafian

  9.00 – Za + Zofię Woś (od syna Józefa z Żoną)

11.00 – Za ++ Mariana Ślósarza, Stefana Łabędzia i żonę Janinę

18.00 – Za ++ Tadeusza Drabika i Zmarłych z rodziny

Do modlitwy wiernych: za + Zofię Woś (Greg. poza parafią)

Sobota, 09.12.

  7.00 – O szczęśliwe dojazdy do pracy i powroty

18.00 – Za ++ Jana Perza, żonę Katarzynę, córkę Annę i Synów

 Do modlitwy wiernych: za + Zofię Woś (Greg. poza parafią)

II Niedziela Adwentu - 10.12. 

  7.30 – Za Parafian

Do modlitwy wiernych: za + Zofię Woś (Greg. poza parafią)

  9.00 (kościół górny) – W 18. rocz. urodzin Przemysława Leśniaka – w podziękowaniu za otrzymane                                          łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Najśw. Maryi Panny w dorosłym

                                    życiu

 9.00 (kościół parafialny) – W intencji Dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. i ich Rodzin

11.00 – Za ++ Danutę Kozak (9. rocz. śmierci)

17.00 – Za ++ Katarzynę, Wojciecha Poradziszów, Katarzynę, Michała Olszewskich, Tadeusza

             Gruszkowskiego i Zmarłych z rodziny

Projekt i realizacja: © 2011 by