Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

 

 

 Rok Duszpasterski 2022/2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Losowe zdjęcia:Aktualności:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

2024-01-18 10:01

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: 18 – 25 stycznia br.

Hasło: Będziesz miłował Pana, swego Boga… a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27)

 

Codziennie fragment ewangelii (Łk 10,25-37)

 

Z ewangelii według św. Łukasza: „Pewien znawca Prawa wstał i zadał [Jezusowi] podchwytliwe pytanie: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? On mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? Tamten powiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, z całego swego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Wtedy Jezus oznajmił: Słusznie odpowiedziałeś. Tak czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, powiedział: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i napadli na niego bandyci, którzy nie tylko go obrabowali, ale też poranili, zostawili na półumarłego i odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i ominął. Podobnie lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i ominął. Natomiast pewien Samarytanin, który tamtędy podróżował i również obok niego przechodził, kiedy go zobaczył, ulitował się. Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem, wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do zajazdu i opiekował się nim. Następnego dnia wyjął dwa denary, dał karczmarzowi i powiedział: Zajmij się nim, a jeśli coś więcej wydasz, oddam ci, kiedy będę wracał. Jak ci się wydaje? Który z tych trzech okazał się bliźnim tego, co wpadł w ręce bandytów? Tamten odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus na to: Idź i ty czyń podobnie”

 

Modlitwa: Ojcze nasz …


18 stycznia: Boże życia, stworzyłeś nas, abyśmy mieli życie i to życie w pełni. Spraw abyśmy obudzili w naszych braciach i siostrach ich pragnienie życia wiecznego. Spraw, abyśmy podążając z zapałem za Jezusem, mogli doprowadzić innych do Ciebie, źródła istnienia. Modlimy się, wzywając Jego Imienia. Amen.

 

19 stycznia: Panie, daj nam łaskę głębszego poznania Ciebie, aby kochać Cię całym naszym jestestwem. Daj nam czyste serce, aby kochać bliźniego jak siebie samego. Niech dar Ducha Świętego pozwoli nam zobaczyć Twoją obecność w naszych siostrach i braciach, abyśmy mogli kochać się nawzajem tą samą bezwarunkową miłością, którą Ty nas kochasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

20 stycznia: Boże miłości, napisz w naszych sercach opowieść braterstwa. Daj nam odwagę spojrzeć poza siebie i dostrzec bliźniego w drugim człowieku, szczególnie wtedy, gdy różni się od nas. Pomóż nam wkroczyć w jego życie w chwili bólu i cierpienia, tak byśmy godni byli zwać się jego bliźnimi. Daj nam, razem z nim, podążać za Twoim Synem Jezusem Chrystusem, naszym Bratem i Przyjacielem, który jest Panem na wieki wieków. Amen.

21 stycznia: Panie, Jezu Chryste, prawdziwy miłosierny Samarytaninie, gdy idziemy z Tobą ku jedności, niech nasze oczy patrzą i widzą szeroko, niech nie odwracają się od świata i bliźniego, abyśmy dostrzegłszy ich ból, zatrzymali się, opatrzyli poranionych, podnieśli upadłych, wsparli opuszczonych, a postępując tak, widzieli w nich Twoją obecność: który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

22 stycznia: Łaskawy Boże w Trójcy jedyny Ty, który jesteś źródłem wszelkiej miłości i dobroci: pozwól nam dostrzec potrzeby naszych bliźnich. Pokaż nam, co możemy zrobić, aby doprowadzić do wspólnego uzdrowienia. Przemień nas, abyśmy potrafili kochać wszystkich braci i siostry. Pomóż nam pokonywać przeszkody, abyśmy mogli, dla wspólnego dobra, budować świat pokoju. Jesteśmy przepełnieni wdzięcznością, że odnowiłeś Twoje stworzenie i prowadzisz nas ku przyszłości pełnej nadziei: Ty, który jesteś Panem wszystkiego, wczoraj, dziś i na wieki. Amen. 

 

23 stycznia: Ojcze miłości, w Jezusie pokazałeś nam znaczenie gościnności, troszcząc się o nasze kruche człowieczeństwo. Pomóż nam stawać się wspólnotą przyjmującą tych, którzy są opuszczeni i zagubieni, budującą dom, w którym wszyscy są mile widziani. Obyśmy zbliżyli się do siebie, pokazując światu Twoją bezwarunkową miłość. Modlimy się w jedności Ducha Świętego. Amen. 

 

24 stycznia: Święty Boże, Twój Syn Jezus Chrystus przyszedł do nas, by pokazać nam, jak postępować miłosiernie. Pomóż nam przez swego Ducha, abyśmy szli za Jego przykładem, zaspokajali potrzeby wszystkich Twoich dzieci i dawali wspólnie chrześcijańskie świadectwo Twojej miłości i miłosierdzia. Modlimy się, wzywając imienia Jezus. Amen.

 

25 stycznia: Ojcze Niebieski, Dziękujemy Ci za wcielenie Twojego Syna, który nauczał nas prawdziwej miłości, dziękujemy Ci za dar Ducha Świętego, Dawcy życia, który czyni nas otwartymi na siebie, rozwiązuje konflikty i wzmacnia nasze wspólnotowe więzi. Obyśmy wzrastali we wzajemnej miłości, pojednaniu i pragnieniu głoszenia przesłania ewangelicznego z większym zaangażowaniem, aby świat złączył się w jedności i przyjął Księcia Pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Maryjo, Matko pojednania – Módl się za nami!

Czytaj więcej

Zmarła Zofia Wrembel

2024-01-06 07:01

W dniu 3 stycznia br. w szpitalu w Krakowie zmarła - pochodzaca z Węglówki - Zofia Wrembel z domu Drabik, l. 85 (zamieszkala w Zakopanem). Uroczystości pogrzebowe śp. Zofii  odbędą się 7 stycznia br(niedziela) w kościele parafialnym:  o godz. 13.00 - Różaniec, a  o godz. 13.30 - Msza św. Następnie złożenie ciała Zmarłej do grobu na miejscowym cmentarzu.

Różaniec w intencji Zmarłej:

- w kaplicy przedpogrzebowej: 5.01. godz. 19.15 i 6.01. godz. 18.15

 Śp. Zofię polecamy modlitwie  Parafian.

Wieczny odpoczynek, racz Jej dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj Jej świeci!

R i P

 

Czytaj więcej

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju

2023-12-30 14:12

 

57. Światowy Dzień Pokoju

"Na początku Nowego Roku modlę się, aby szybki rozwój form sztucznej inteligencji nie powiększył zbyt wielu nierówności i niesprawiedliwości już obecnych na świecie, ale przyczynił się do zakończenia wojen i konfliktów oraz złagodzenia wielu form cierpienia, które dotykają rodzinę ludzką – napisał papież Franciszek w orędziu na 57. Światowy Dzień Pokoju, który będziemy obchodzić 1 stycznia 2024 roku." (www.episkopat.pl)

 

 

Tekst Orędzia odczytamy przechodząc do aktualności.

 

Czytaj więcej

Program Wizyty Duszpasterskiej

2023-12-16 22:12

 

Program Wizyty Duszpasterskiej – Kolędy 2023/2024

w Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Węglówce

27 grudnia (środa) – od. godz. 8.30

os. Paryle, Łabędzie i Lisy

oraz rodziny Państwa Pietrzykowskich /nr 358/, Państwa Kubowicz /nr 362/, Państwa Kubowicz /nr 359/ i Państwa Woś /nr 351/

28 grudnia (czwartek) – od godz. 8.30

(od rodziny Państwa Zborowskich do rodzin Państwa Smyksych)

29 grudnia (piątek) – od godz. 8.30

(od rodziny Państwa Kuchnia  „We Młynku” do os. „Nad Rzeką”)

30 grudnia (sobota) – od godz. 8.30

os. Węgierskie

(od rodziny Państwa Paryl do rodziny Państwa Jasiewiczów /os. Groty/)

2 stycznia (wtorek) – od godz. 8.30

os. Węgierskie

(od rodziny Państwa Jarosz /nr 106/ do rodziny Państwa Marii i Tomasza Drabik /nr 402/)

3 stycznia (środa) – od godz. 8.30

os. Przylasek, rodziny Państwa: Kucharzak /nr 440/, Górczewskich /nr 430/,

Łęg, Podwosie, Wosie

4 stycznia (czwartek) – od godz. 8.30

os. Las, Dział, Jaworzyce,

rodziny Państwa Król /nr 315/, Państwa Majda /nr 395/, Państwa Klimek /nr 366/

5 stycznia (piątek) – od godz. 8.30

  os. Szczałba, Pilchy (jak w poprzednich latach)

8 stycznia (poniedziałek) – od godz. 8.30

os. Dwór, Grotówka, „Pod Jerdonem”

(od rodziny Państwa Drabik /nr 22/, Grotówka, rodziny Państwa Skwarczek /nr 442/, Kozak /443/, „Pod Jerdonem” do rodziny Państwa Goryl)

9 stycznia (wtorek) – od godz. 8.30

(od rodziny Państwa Paszcz do Plebanii)

10 stycznia (środa) – od godz. 8.30

Sternale, Obajtki

13 stycznia (sobota) – od godz. 8.30

Górny Kościół

(od rodziny Państwa Krzysztofek do rodziny Państwa Leśniak i dalej osiedla: Wieczniaki, Krzysztofki, do Państwa Krzysztofek /nr 225/)

Czytaj więcej

Zaproszenie do wyjścia w góry w sobotę, 2 grudnia ...

2023-11-30 11:11

W sobotę, 2 grudnia br., planowane jest wyjście w góry. Wyjazd spod kościoła parafialnego o godz. 7.00. Koszty organizacyjne 20 zł. Zapisy i szczegółowe informacje u księdza Wikariusza.

 

Czytaj więcej

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży w Diecezjach

2023-11-26 10:11

Herb Ojca Świętego

 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA XXXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY

26 listopada 2023

Weselcie się nadzieją” (Rz 12, 12)

 

 

 

Drodzy Młodzi!

W sierpniu spotkałem się z setkami tysięcy waszych rówieśników z całego świata, zgromadzonych w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży. W czasie pandemii, pośród tak wielu niepewności, żywiliśmy nadzieję, że to wielkie święto spotkania z Chrystusem i młodymi ludźmi będzie mogło dojść do skutku. Ta nadzieja spełniła się i przerosła wszelkie oczekiwania wielu z nas tam obecnych – w tym także moje! Jakże piękne było nasze spotkanie w Lizbonie! Było ono prawdziwym doświadczeniem przemienienia, eksplozją światła i radości!

Na zakończenie Mszy św. na „Polu Łaski” wskazałem kolejny etap naszej międzykontynentalnej pielgrzymki: Seul w Korei w 2027 r. Ale wcześniej wyznaczyłem wam spotkanie w Rzymie, w 2025 r., z okazji Jubileuszu Młodzieży, gdzie również będziecie „pielgrzymami nadziei”.

Wy, młodzi, jesteście bowiem radosną nadzieją Kościoła i ludzkości, będącej nieustannie w drodze. Chciałbym wziąć was za rękę, żeby wraz z wami wędrować drogą nadziei. Chciałbym rozmawiać z wami o naszych radościach i nadziejach, ale także o smutku i lęku naszych serc i o cierpiącej ludzkości (por. Konst. duszp. Gaudium et spes, 1). W ciągu tych dwóch lat przygotowań do Jubileuszu będziemy najpierw rozważać Pawłowe wezwanie „Weselcie się nadzieją” (Rz 12, 12), a następnie pogłębimy słowa proroka Izajasza: „Ci, co zaufali Panu, biegną bez zmęczenia” (por. Iz 40, 31).

Skąd bierze się ta radość?

„Weselcie się nadzieją” (Rz 12, 12) jest wezwaniem św. Pawła skierowanym do wspólnoty w Rzymie, w czasie gdy stawiała ona czoła poważnym prześladowaniom. Istotnie, głoszona przez Apostoła „radość w nadziei” wypływa z tajemnicy paschalnej Chrystusa, z mocy Jego zmartwychwstania. Nie jest owocem ludzkiego wysiłku, talentu czy sztuki. Jest to radość płynąca ze spotkania z Chrystusem. Chrześcijańska radość pochodzi od samego Boga, ze świadomości, że jesteśmy przez Niego miłowani.

Benedykt XVI, zastanawiając się nad swoim doświadczeniem, podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie w 2011 r., pytał: radość, „Skąd się bierze? Jak ją wytłumaczyć? Z pewnością istnieje wiele czynników, które oddziałują razem. Ale tym decydującym jest […] pewność wypływająca z wiary: jestem chciany. Mam zadanie w historii. Jestem akceptowany, jestem miłowany”. I uściślał: „w ostateczności potrzebujemy bezwarunkowej akceptacji. Jedynie jeśli Bóg mnie akceptuje, a ja nabieram co do tego pewności, wiem definitywnie: dobrze, że jestem. [...] Dobrze jest żyć jako osoba ludzka, także w trudnych czasach. Wiara czyni nas od wewnątrz radosnymi” (Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 22 grudnia 2011 r.).

Gdzie jest moja nadzieja?

Młodość to czas pełen nadziei i marzeń, karmiących się pięknem, które wzbogaca nasze życie: wspaniałością stworzenia, relacjami z naszymi bliskimi i przyjaciółmi, przeżyciami artystycznymi i kulturalnymi, wiedzą naukową i techniczną, inicjatywami promującymi pokój, sprawiedliwość i braterstwo, i tak dalej. Jednak w dzisiejszych czasach, w życiu wielu osób, w tym także ludzi młodych, nadzieja zdaje się być wielką nieobecną. Niestety, wielu waszych rówieśników, którzy doświadczają wojny, przemocy, zastraszania i różnych niedogodności, są nękani przez rozpacz, lęk i depresję. Czują się jakby zamknięci w mrocznym więzieniu, nie mogąc ujrzeć promieni słońca. Dramatycznie ukazuje to wysoki wskaźnik samobójstw wśród ludzi młodych w różnych krajach. Jak w takiej sytuacji można doświadczyć radości i nadziei, o których mówi św. Paweł? Pojawia się raczej ryzyko, że zapanują rozpacz i myśl, że nie ma sensu czynić dobra, ponieważ nikt go nie rozpozna i nie doceni – tak, jak czytamy w Księdze Hioba: „Po cóż nadzieja, kto dojrzy nadziei mej przedmiot?” (Hi 17, 15).

W obliczu dramatów ludzkości, a zwłaszcza cierpienia niewinnych, także i my, na wzór niektórych Psalmów, którymi się modlimy, pytamy Pana: „Dlaczego?”. I to my możemy stawać się częścią odpowiedzi, jakiej udzieli Bóg. My, stworzeni przez Niego na Jego obraz i podobieństwo, możemy być wyrazem Jego miłości, która rodzi radość i nadzieję nawet tam, gdzie wydaje się to niemożliwe. Przychodzi mi na myśl główny bohater filmu pt. „Życie jest piękne”. Młody ojciec, któremu z delikatnością i wyobraźnią udaje się przekształcić surową rzeczywistość w rodzaj przygody i zabawy, w ten sposób daje swojemu synowi „spojrzenie nadziei”, chroniąc go przed horrorem obozu koncentracyjnego, ocalając jego niewinność i nie dopuszczając do tego, aby ludzka niegodziwość skradła jego przyszłość. Ale nie chodzi tu jedynie o fikcyjne historie! Tę samą postawę widzimy bowiem w życiu wielu świętych, którzy byli świadkami nadziei nawet pośród najokrutniejszej ludzkiej niegodziwości. Myślimy o św. Maksymilianie Marii Kolbem, św. Józefinie Bakhicie czy błogosławionych małżonkach Józefie i Wiktorii Ulmach z siedmiorgiem ich dzieci.

Możliwość rozpalania nadziei w ludzkich sercach za sprawą chrześcijańskiego świadectwa, w mistrzowski sposób została ukazana w nauczaniu św. Pawła VI, kiedy przypomniał nam: „chrześcijanin albo grupa chrześcijan, którzy wpośród społeczności ludzkiej, w której żyją, [...] z własnej woli szerzą wiarę w pewne dobra duchowe, stojące wyżej ponad wartościami pospolitymi, oraz nadzieję w rzeczywistość niewidzialną, jakiej nawet odważna myśl wytworzyć nie może” (Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 21).

„Mała” nadzieja

Francuski poeta Charles Péguy, na początku swojego wiersza o nadziei mówi o trzech cnotach teologalnych – wierze, nadziei i miłości – jako o trzech wspólnie wędrujących siostrach:

„Malutka nadzieja kroczy między dwiema dorosłymi siostrami i nikt na nią nawet nie zwraca uwagi.
[...]
To ona, ta malutka wprawia wszystko w ruch.
Bo wiara widzi tylko to, co jest.
A ona widzi to, co będzie.
Miłość miłuje tylko to, co jest.
A ona kocha to, co będzie.
[...]
A w istocie to ona prowadzi tamte.
I je ciągnie.
I dzięki niej wszystko się porusza”.
(Przedsionek tajemnicy drugiej cnoty, przeł. Leon Zaręba, Kraków 2007, s. 40-43).

Ja również jestem przekonany o tym pokornym, „mniejszym”, ale fundamentalnym charakterze nadziei. Spróbujcie pomyśleć: jak moglibyśmy żyć bez nadziei? Jak wyglądałyby nasze dni? Nadzieja jest niezbędna dla codziennego życia.

Nadzieja, światło jaśniejące w nocy

W chrześcijańskiej tradycji Triduum Paschalnego, Wielka Sobota jest dniem nadziei. Pomiędzy Wielkim Piątkiem a Niedzielą Wielkanocną, jest ona pomostem między rozpaczą uczniów a ich radością paschalną. Jest miejscem, w którym rodzi się nadzieja. Tego dnia, Kościół w milczeniu upamiętnia zstąpienie Chrystusa do piekieł. Możemy to zobaczyć przedstawione na wielu ikonach, ukazujących nam Chrystusa jaśniejącego światłem, który zstępuje w najgłębsze ciemności i je przenika. Tak właśnie jest: Bóg nie tylko spogląda ze współczuciem na nasze obszary śmierci, nie tylko woła z oddali, lecz wkracza w nasze doświadczenia piekieł jako światło, które świeci w ciemności i je pokonuje (por. J 1, 5). Dobrze to wyraża wiersz w południowoafrykańskim języku xhosa: „Nawet jeśli nadzieje się wyczerpały, tym wierszem rozbudzam nadzieję. Moja nadzieja się budzi, ponieważ pokładam nadzieję w Panu. Mam nadzieję, że się zjednoczymy! Trwajcie mocni w nadziei, bo pomyślny kres jest bliski”.

Jeśli się dobrze zastanowić, taka była nadzieja Dziewicy Maryi, trwającej mocno pod krzyżem Jezusa, pewnej, że „pomyślny kres” jest bliski. Maryja jest niewiastą nadziei, Matką nadziei. Na Kalwarii, „wbrew nadziei uwierzyła nadziei” (Rz 4, 18), nie pozwoliła, aby zgasła w Jej sercu pewność zmartwychwstania zapowiedzianego przez Jej Syna. To Ona wypełnia milczenie Wielkiej Soboty miłosnym oczekiwaniem pełnym nadziei, zaszczepiając w uczniach pewność, że Jezus zwycięży śmierć i że zło nie będzie miało ostatniego słowa.

Chrześcijańska nadzieja nie jest łatwym optymizmem ani jakimś placebo dla naiwnych: to pewność, zakorzeniona w miłości i wierze, że Bóg nigdy nie zostawia nas samych i dotrzymuje obietnicy: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną" (Ps 23, 4). Chrześcijańska nadzieja nie jest zaprzeczeniem cierpienia i śmierci, ale jest celebracją miłości Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest zawsze z nami, nawet gdy zdaje się być daleko. „Sam Chrystus jest dla nas wspaniałym światłem nadziei i przewodnictwa w naszej nocy, ponieważ On jest «Gwiazdą świecącą, poranną»” (Adhort. apost. Christus vivit, 33).

Podsycanie nadziei

Odkąd została w nas rozpalona iskra nadziei, od czasu do czasu pojawia się zagrożenie, że zostanie ona stłumiona zmartwieniami, lękami i ciężarami codziennego życia. Tymczasem iskra potrzebuje powietrza, aby nadal świecić i odradzać się w wielkim ogniu nadziei. To właśnie delikatny powiew Ducha Świętego podsyca nadzieję. A my na różne sposoby możemy pomóc w jej podsycaniu.

Nadzieja jest podsycana przez modlitwę. Modląc się, zachowujemy i odnawiamy nadzieję. Modląc się, podtrzymujemy iskrę nadziei. „Modlitwa jest pierwszą siłą nadziei. Modlisz się, a nadzieja rośnie, trwa” (Katecheza, 20 maja 2020: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 6 (423)/2020, s. 13). Modlitwa jest jak wspinaczka wysokogórska: kiedy jesteśmy na ziemi, często nie widzimy słońca, ponieważ niebo jest pokryte chmurami. Ale jeśli wzniesiemy się ponad chmury, ogarnie nas światło i ciepło słońca; i w tym doświadczeniu odnajdujemy pewność, że słońce jest zawsze obecne, nawet gdy wszystko wydaje się szare.

Drodzy młodzi, kiedy otaczają was gęste mgły strachu, zwątpienia i ucisku, i nie widzicie już słońca, wybierajcie drogę modlitwy. Ponieważ „jeśli nikt mnie już więcej nie słucha, Bóg mnie jeszcze słucha” (Benedykt XVI, Enc. Spe salvi, 32). Każdego dnia, w obliczu niepokojów, które nas atakują, poświęćmy czas na odpoczynek w Bogu: „Odpocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja” (Ps 62, 6).

Nadzieja jest podsycana naszymi codziennymi wyborami. Zaproszenie do radowania się nadzieją, które św. Paweł kieruje do chrześcijan w Rzymie (por. Rz 12, 12), wymaga bardzo konkretnych wyborów w codziennym życiu. Dlatego zachęcam was do wyboru stylu życia opartego na nadziei. Podam przykład: w mediach społecznościowych wydaje się, że łatwiej dzielić się złymi wiadomościami niż tymi, które niosą nadzieję. Dlatego składam wam konkretną propozycję: spróbujcie dzielić się słowem nadziei każdego dnia. Stańcie się siewcami nadziei w życiu waszych przyjaciół i wszystkich, którzy was otaczają. Bo rzeczywiście, „nadzieja jest pokorna i jest ona cnotą, którą się wypracowuje – powiedzmy to tak – każdego dnia; [...] każdego dnia trzeba sobie przypominać, że mamy zadatek, że to Duch, pracuje w nas w drobnych rzeczach" (Homilia poranna, 29 października 2019: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 12 (418)/2019, s. 34).

Zapalić pochodnię nadziei

Czasami wieczorem wychodzicie z przyjaciółmi i, jeśli jest ciemno, bierzecie smartfon i włączacie latarkę, żeby zapewnić światło. Na dużych koncertach tysiące z was porusza tymi nowoczesnymi latarkami w rytm muzyki, tworząc wspaniałą scenerię. W nocy światło sprawia, że widzimy rzeczy na nowo, że nawet z ciemności wyłania się oblicze piękna. Podobnie jest ze światłem nadziei, którym jest Chrystus. Dzięki Niemu, dzięki Jego zmartwychwstaniu zostaje rozświetlone nasze życie. Z Nim widzimy wszystko w nowym świetle.

Podobno, kiedy ludzie zwracali się do św. Jana Pawła II, aby porozmawiać z nim o jakimś problemie, jego pierwsze pytanie brzmiało: „A jak to wygląda w świetle wiary?”. Spojrzenie oświetlone nadzieją sprawia również, że rzeczy ukazują się w innym świetle. Zachęcam was zatem do przyjęcia tego spojrzenia w waszym codziennym życiu. Chrześcijanin ożywiony Bożą nadzieją jest wypełniony inną radością; radością, która pochodzi z jego wnętrza. Wyzwania i trudności są i zawsze będą, ale jeśli jesteśmy obdarzeni nadzieją „pełną wiary”, stawiamy im czoła, wiedząc, że nie mają one ostatniego słowa, a my sami stajemy się, tym samym, małą pochodnią nadziei dla innych.

Również każdy z was może nią być, w takim stopniu, w jakim wasza wiara staje się konkretna, spójna z rzeczywistością i losami waszych braci i sióstr. Pomyślmy o uczniach Jezusa, którzy pewnego dnia na wysokiej górze ujrzeli Go jaśniejącego chwalebnym światłem. Gdyby pozostali na górze, tylko oni przeżyliby ten piękny moment, ale inni pozostaliby z niego wykluczeni. Trzeba było, żeby zeszli na dół. Nie możemy uciekać od świata, ale musimy ukochać ten czas, w którym Bóg umieścił nas nie bez powodu. Możemy być szczęśliwi tylko wtedy, gdy będziemy dzielić się otrzymaną łaską z naszymi braćmi i siostrami, których Pan daje nam dzień po dniu.

Drodzy młodzi, nie bójcie się dzielić ze wszystkimi nadzieją i radością Chrystusa Zmartwychwstałego! Strzeżcie iskry, która została w was zapalona, ale jednocześnie nieście ją naprzód. Zobaczycie, że będzie wzrastała! Nie możemy zatrzymać chrześcijańskiej nadziei dla siebie, jako pięknego uczucia, ponieważ ona jest przeznaczona dla wszystkich. Bądźcie blisko zwłaszcza tych waszych przyjaciół, którzy na pozór się uśmiechają, ale w swoim wnętrzu płaczą, będąc ubogimi w nadzieję. Nie dajcie się zarazić obojętnością i indywidualizmem: pozostańcie otwarci, jako nurty, którymi może płynąć nadzieja Jezusa i rozprzestrzeniać się w środowiskach, w których żyjecie.

„Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata!” (Adhort. apost. Christus vivit, 1). Tak pisałem do was prawie pięć lat temu, po Synodzie poświęconym młodzieży. Zachęcam was wszystkich, zwłaszcza osoby zaangażowane w duszpasterstwo młodzieży, do wzięcia do ręki Dokumentu Końcowego z 2018 r. i adhortacji apostolskiej Christus vivit. Nadszedł czas, aby wspólnie określić, w jakim miejscu się znajdujemy i z nadzieją zaangażować się na rzecz całkowitego przełożenia na praktykę tego niezapomnianego Synodu.

Zawierzmy całe nasze życie Maryi, Matce Nadziei. Ona uczy nas nosić w naszym wnętrzu Jezusa, naszą radość i nadzieję, i dawać Go innym. Dobrej drogi, drodzy młodzi! Błogosławię was i towarzyszę wam w modlitwie. Wy także módlcie się za mnie!

W Rzymie, u św. Jana na Lateranie, dnia 9 listopada 2023 roku, w święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

 

Franciszek

 

Czytaj więcej

Projekt i realizacja: © 2011 by