Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

Baner rok liturgiczny

 

 Rok Duszpasterski 2020/2021

Zgromadzeni Na Świetej Wieczerzy ...

Losowe zdjęcia:

Aktualności:

Życie parafialne w okresie od 14.03. do 29.03.2020 r.

2020-03-14 11:03

 

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa w życiu parafii wporwadzamy zaleceania episkopatu Polski, jak również Metropoilty Krakowskiego.

1. Odwołujemy zaplanowane na sobotę, 14 marca br.  spotkanie osób zapisanych na pielgrzymkę do Włoch.

2. Odwołujemy wszystkie spotkania grup parafialnych, kandydatów do bierzmowania. Przenosimy na inny termin uroczystość przekazania książeczek do modlitwy dzieciom przygotowujacym sie do Pierwszej Komunii św.

3. W najbliższą niedzielę będzie zapowiadana, dodatkowa Msza św. o godz. 9.00 dla wszystkich w kościele parafialnym. Msze św. codziennie o 7.00 i 18.00. Codzienna adorcja przed Mszą św. z okazją do spowiedzi sw. od godz. 17.00, w piatek  Droga Krzyżową o godz. 18.00, nastepnie Msza św., w niedzielę - Gorzkie Żale bez kazania o godz. 17.00 i Msza św. wieczorna.

4. Podczas wszystkich nabożeństw w kościołach i pred nimi  może przebywać najwyżej 50 osób i tego zalecenia musimy sie trzymać. 

5. Komunię św. w myśl zalecenia Biskupów mozna przyjmować na rękę. Po otrzymaniu Komunii św., należy ją natychmiast spożyć, przy kapłanie. Podchodząc do Komunii św. zachowujemy odległość ok. metra jedna osoba od drugiej. 

6. W najbliższą niedzielę Nadzwyczajny Szafarz zaniesie jak zwykle Komunię św. chorym i tak będzie w przyszłosci, chyba, że sytuacja zmusi nas do podjecia kolejnych kroków.

7. Próbujemy przygotować mozliwość internetowego ucztestnictwa w nabożeństwach w naszym kościele. Gdy tylko bedzie to dostępne, odpowiednia informacja pojawi się na stronie internetowej parafii.

8. Ogólne zalecenia i potwierdzenie dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy św. znajdziemy w dołącznym poniżej dekrecie Metropolity Krakowskiego.

9. W trosce o swoje zdrowie, ale nade wszystko innych, zachęcamy do unikania  dużych skupisk ludzi i pozostawania w domu, zwłaszcza wtedy, gdy miało się kontakt z osobami przyjeżdżającymi z krajów, w których potwierdzono zakażenie koronawirusem.

10. Zachącamy również do włączenia się do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w domach. Jako duszpasterze postaramy się również i my modlić się w tej intencji w naszej kaplicy domowej w tym własnie czasie. 

11. W razeie jakiejś potrzeby pomocy, można zawsze do nas dzwonić.

 

 

Dekret w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego - Kraków, dnia 12 marca 2020 r.

Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza,   że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. Polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji przed końcowym błogosławieństwem.

3. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
 • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 • kropielnice kościelne należy opróżnić.

4. Ponadto zarządzam:

 • przeniesienie liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania na inne terminy,
 • odwołanie wydarzeń, spotkań formacyjnych oraz rekolekcji na poziomie diecezjalnym, rejonowym i dekanalnym.

5. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań parafialnych pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

6. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, dlatego polecam duszpasterzom:

 • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

7. Proszę o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

8. Polecam, aby treść niniejszego dekretu została odczytana na wszystkich Mszach świętych w najbliższą niedzielę, 15 marca 2020 r. oraz umieszczona w gablotach parafialnych.

Niniejszy dekret obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r.

† Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Czytaj więcej

Odwołane spotkania grup.

2020-03-13 09:03

Do 25 marca br. nie bedzie spotkań kandydatów do bierzmowania, a takze innych grup parafialnych.

Czytaj więcej

Wytyczne Episkopatu Polski w związku koronawirusem przyjęte przez archidiecezję krakowską

2020-03-13 09:03

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Czytaj więcej

Parafialna Pielgrzymka do Włoch

2020-02-05 15:02

W dniach od 3 do 10 czerwca br. planujemy zorganizować pielgrzymkę samolotowo-autokarowoą do Włoch. W planach jest zwiedzanie Rzymu, a także Umbri i tam takich miejsc jak Asyż, Cascia, Orvieto itd. Do Włoch mozemy skorzystać z lotu Wizzir, W Włoszech poruszać sie bedziemy autokarem. Planujemy dwa miejsca noclegowe. Jedno w jakimś miasteczku w Umbrii (5 noclegów) i dwa noclegi w okolicy Rzymu.W planach jest udział w audiencji generalnej w Watykanie. Poniżej propozycja, jaką otrzymaliśmy z biura podróży, które pomaga nam w organizacji pielgrzymki. Ceny, jakie znajdziemyw propozycji byc może uda nam się jeszcze zbić. Póki co, kosztów, jakie są podane w propozycji, nie powinnismy przekroczyć. Bardzo proszę zainteresowanych o jak najszybszy kontakt (ks. Sławek tel. 730847678). Chodzi bowiem o zabukowanie biletów lotniczych tak, aby były one w dobrej cenie. Pozdrawiamy - Duszpasterze

Czytaj więcej

Zmarł Józef Zięba

2019-12-29 18:12

W dniu 29 grudnia br. zmarł  Józef Zięba, lat 94  (Węglówka /os. Lisy/ -   nr 25). Uroczystości pogrzebowe odbędą się 31 grudnia br. (wtorek) w kościele parafialnym.  O godz. 12.30 - różaniec, a  o godz. 13.00 - Msza św. pogrzebowa. Następnie złożenie ciała Zmarłgo do grobu na pobliskim cmentarzu. Śp. Józefa polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

 

Różaniec w intencji Zmarłego w kaplicy przedpogrzebowej: niedziela, 29.12. o godz. 18.00 oraz poniedziałek, 30.12. - godz. 19.00

 

 +++++++++++++++++

Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

R i P

Czytaj więcej

Zmarła Aniela Woś

2019-12-17 12:12

W dniu 16 grudnia br. w Węglówce zmarła  Aniela Woś, lat 65 (Węglówka 418 -  os. Wosie).  Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 grudnia br. (czwartek) w kościele parafialnym.  O godz. 13.30 - różaniec, a  o godz. 14.00 - Msza św. pogrzebowa. Następnie złożenie ciała Zmarłej do grobu na pobliskim cmentarzu. Śp. Anielę polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

 

Różaniec w intencji Zmarłej w kaplicy przedpogrzebowej: wtorek, 17.12.br. - godz. 19.10; środa, 18.12,br. - godz. 19.10

 

  +++++++++++++++++

Wieczny odpoczynek, racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci!

R i P

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy wspólczucia.

Czytaj więcej

Projekt i realizacja: © 2011 by