Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

 

 

 Rok Duszpasterski 2022/2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Losowe zdjęcia:

Aktualności:

Zmarł Józef Leśniak

2020-03-29 13:03

 

W dniu 29 marca br. zmarł  Józef Leśniak, lat 86  (Węglówka /os. Swalarze/ -   nr 47). Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 marca br. (poniedziałek) w kościele górrnym.  O godz. 14.40 - różaniec, a  o godz. 15.00 - Msza św. pogrzebowa. Następnie złożenie ciała Zmarłgo do grobu na pobliskim cmentarzu. Śp. Józefa polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

 Różaniec w kaplicy przedpogrzebowej tylko w gronie najblizszej rodziny - 29 marca br. (niedziela)

 

Ze względu na czas zagrożenia epidemicznego w pogrzebie może wziąć udział tylko pięć osób z najbliższej Rodziny. Po odwołaniu zagrożenia, zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. Józefa Lesniaka, która będzie okazją do uroczystego pożegnania Zmarłego przez wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych, ale nie mogli tego uczynić. Z góry dziękujemy za zrozumienie tej sytuacji i prosimy o dostosowanie się do wytycznych służb sanitarnych. 

 

 +++++++++++++++++

Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

R i P

Czytaj więcej

Transmisje internetowe Mszy św. z parafii o godz.7.30, 11.00 i 17.00 z nabożeństwem Gorzkich Żalów. O godz. 9.00 będzie dodatkowa Msza św. w kościele parafialnym, bez transmisji .

2020-03-28 20:03


Kraków, dnia 28 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza,  że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.

2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.

3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu.

4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.

5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,

f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

g. kropielnice kościelne należy opróżnić.

6. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

7. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

8. Podtrzymuję polecenie, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to proszą.

9. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.

10. Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.

11. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W Katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.

12. Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.

13. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.

† Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Czytaj więcej

Transmisja dzisiejszego różańca

2020-03-25 19:03

Serdecznie zapraszamy do łączenia się internetowo podczas dzisiejszego różańca o godz. 20.30. Na zakończenie oddamy Polskę i całą parafiaę, wszystkich mieszkańców Węglówki Sercu Jezusa i Matce Bożej. Uczynimy to w łączności z episkoatem i Pasterzem naszej Archidiecezji Markem Jedraszewskim. Pozdrawiamy - Duszpasterze.

Czytaj więcej

Kolejne zaostrzenia odnośnie udziału w Nabożeństwach w kościele

2020-03-24 21:03

Z dniem 25 marca br. w nabożenstwach w kościołach może brać najwyżej pięć osób. W związku z wprowdzonymi przez służby sanitarne zaostrzeniami sugerujemy więc, aby we Mszach św. brali udział tylko przedstawiciele rodzin (np. 2 osoby), które zamówiły konkretną intencję.

W związku z nową sytuacją, od jutra, wieczorne Msze św. będziemy starali się trnsmitować przez internet. Odpowiedni liink do łączenia się internetowego zamiescimy w godzinach popołudniowych na stronie parfialnej. Zachęcamy rówenież do łączności modlitewnej w południe z całym swiatem chrześcijańskim. Odmawiając modlitwy "Ojcze nasz" i "Anioł Pański" prosić bedziemy Boga o zachowanie świata od roszerzania się epidemii koronowirusa. Stając do  modlitwy odpowiemy na apel papieża Franciszka, który do takiej modlitwy cały chrzescijański świat wezwał. Jutro w sposób duchowy można rozpocząć adopcję dziecka poczętego. Odpowiedni, pisemny akt podjęcia się takiej adopcji będzie mozna złożyc przy ołtarzu wtedy, gdy miną sanitarne restrykcje. Wszystkich Parafian zapewniamy o modlitewnej pamieci, służymy też pomoca, jesl tak bedzie tylko potrzebna. Z pozdrowieniami, w Sercu Jezusa - Duszpasterze: ks. Sławomir Kamiński SCJ i ks. Wojciech Adamus SCJ

Czytaj więcej

Niedziela, 22 marca 2020 r.- dodatkowa Msza św. o godz. 9.00 w kościele parafialnym

2020-03-21 13:03

Biorąc pod uwagę dobro wiernych do zwykłego porządku Mszy św. dołączamy kolejną, o godz. 9.00 w kościele parafialnym.

 

Porządek nabożeństw i Mszy św. w naszej parafii w najblizszą niedzielę, 22 marca br.:

 

 

Msze św. 7.30, 9.00 (kościół górny), 9.00 (kosciół parafialny), 11.00 i godz. 17.00

Adoracja Najsw. Sakramentu od godz. 16.00

(Mszę popołudniową poprzedzą Gorzkie Żale, od godz. 17.00)

 

W niedzielę obowiązuje dalej dyspensa biskupa ordynariusza

od uczestnictwa we Mszy św.


Podczas Mszy św. w kościołach i na placu koscielnym liczba wiernych

nie może być większa niż 50 osób.

Czytaj więcej

Transmisje Mszy św. w mediach

2020-03-14 22:03

 

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

 

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

 

 

 

 

Warszawa, 13 marca 2020 r.

Czytaj więcej

Projekt i realizacja: © 2011 by