Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

 

 

 Rok Duszpasterski 2022/2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Losowe zdjęcia:

Węglówka - Historia parafii MB. Nieustającej Pomocy
 

Najstarsze dokumenty dotyczące Węglówki pochodzą z 164o_parafii4 roku i mówią, że należała ona do kościoła w Wiśniowej i Parafii Dobczyce. W roku 1895 Ks. dr Jan Ślósarz buduje we wsi kaplicę i czyni starania o utworzenie ekspozytury, a następnie parafii. Ekspozytura zostaje utworzona 25 VIII 1904 roku, zaś ekspozytorem Ks. Stanisław Jarzyna. W tym samym roku Węglowianie zakupili grunt pod budowę przyszłych zabudowań plebańskich. W 1905 roku stanęły zabudowania gospodarcze, a 1908r. plebania. W tym czasie przybyły do Węglówki zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi, a 18 X 1909 roku jedna z nich s. Wawrzyna Sabatowicz objęła funkcję kierowniczki szkoły. Siostry niosły też pomoc lekarską. W Węglówce pracowały do 31 XII 1960 roku.

1912r. Ks. Jan Ślósarz rozbudowuje kaplicę i w jej miejscu powstaje Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej. 21 I 1913r. utworzona zostaje parafia, a jej pierwszym proboszczem Ks. Stanisław Cholewka. 14 X 1932r. Ks. Piotr Kalicki, ówczesny proboszcz, rozpoczyna budowę nowego kościoła, który stał się kościołem parafialnym p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Wybudowano również nową plebanię. Grunt pod budowę ofiarowała rodzina Kuchniów, zaś fundatorem był Ks. prałat Andrzej Murzański. Przy wydatnej pomocy parafian, budowę ukończono w 1939 roku. Do 1952 roku pracę duszpasterską prowadzili Księża Diecezjalni, a od l IX 1952r. Księża Sercanie (SCJ). Pierwszym proboszczem został Ks. J. Adam Gąsiorek, a wikariuszem Ks. Karol Rudzok. Pracą duszpasterską Księża Sercanie objęli nie tylko Węglówkę, gdyż w latach 1958 - 68 uczyli religji na Zagródcu - przysiółku Kasinki Małej. W roku 1982 Ks. Kazimierz Marekwia rozpoczyna budowę nowej plebani, a w budynku starej utworzono Dom Rekolekcyjny. W 1996 roku obchodzono jubileusz 100 -lecia powstania "Górnego Kościoła" - zalążka przyszłej parafii. Obecnie obydwa Kościoły przeszły gruntowną renowację.

 


Kościół parafialny

Proboszcz parafii, ks. Piotr Kalicki, po porozumieniu się z kosciol_parafialnymiejscowym wójtem i ks. Prałatem Andrzejem Murzańskim, w lipcu 1932r. Zwrócił się z prośbą do Księdza Arcybiskupa Adama Sapiehy o budowę nowego kościoła. Po otrzymaniu zezwolenia w sierpniu 1932r.,ks. Proboszcz Kalicki rozpoczął budowę kościoła 14 września tegoż roku. Nowy kościół został ostatecznie wybudowany 1939r.

Jest to świątynia zbuowana z kamienia, wewnątrz wyłożona cegłą i wytynkowana. Stosunkowo duże prezbiterium jest oddzielone od nawy łukiem dopasowanym do całości wystroju wewnętrznego. W prezbiterium stoi piękny ołtarz gotycki z drzewa modrzewiowego, dar ks. Proboszcza Franciszka Kuźmy. W ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy a po obu stronach dwie figury: św. Piotra i Pawła. Kościół posiada dwa ołtarze boczne: jeden poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, drugi św. Józefowi. Gruntowną odnowę kościoła przeprowadzono w 1954r. pod kierunkiem ks. Proboszcza Adama Gąsiorka. Odnowił on polichromię i sprzęt liturgiczny. W 1975r. wymieniono instalację elektryczną, a w maju 1979r. pokryto dach i wieżę nową blachą. W 1994f. Pod kierunkiem ks. Proboszcza Kazimierza Wójtowicza przeprowadzono konserwację zabytkowych organ i ołtarza głównego, w 1995r. wykonano nowy solidny ołtarz i ambonkę do sprawowania Eucharystii a w 1996r. przeprowadzono konserwację stacji drogi krzyżowej.

 

Górny Kościół

Fundatorem i budowniczym kaplicy "Na Ślósarzówce" był ks. Jan Ślósarz, który uzyskał pozwolenie Kardynała Dunajewskiego, wybudował ją na ojcowiźnoie. Pracami przy budowie kaplicy kierował Antoni Wojnarowski z Wiśniowej. Kościółek w stanie surowym stanął w sierpniu 1894r. Tynkowanie i urządzanie przeprowadzono wiosną 1895r. Pierwsze nabożeństwo odprawił celebrując sumę ks. Wincenty Jankowski - proboszcz z Mszany Donej, dnia 2 sierpnia 1895r. w uroczystość Patronki Kościółka Matki Boskiej Anielskiej. W 1912 ks. Jan Ślósarz dokończył budowę kościoła i postarał się o utworzenie parafii.

Projekt i realizacja: © 2011 by