Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

 

 

 Rok Duszpasterski 2022/2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Losowe zdjęcia:

Aktualności:

Zmarł Piotr Zięba

2020-10-19 19:10

W dniu 19 października br. zmarł  Piotr Zięba, lat 45 (Węglówka, os. Sternale, nr 341). Uroczysystości pogrzebowe odbędą się 23 października  br. (piątek) w kościele parafialnym,  o godz. 14.30 - różaniec,

a  o godz. 15.00 - Msza św. pogrzebowa. Następnie złożenie ciała Zmarłgo do grobu na pobliskim cmentarzu.

Śp. Piotra polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

Różaniec w intencji Zmarłego, w  kościele parafialnym - 20.10. br., (wtorek), godz. 17.30

Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

R i P

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Dekret Metropolity Krakowskiego z dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszach św. kosciołach

2020-10-17 19:10

 

17 października 2020

DEKRET DOTYCZĄCY DYSPENSY

OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.

Zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymaga od duszpasterzy Archidiecezji Krakowskiej odnowionej gorliwości w stałym towarzyszeniu Wiernym, którzy szczególnie w warunkach niepewności potrzebują Chrystusowego umocnienia.  1. W związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami należy przestrzegać zasad wynikających z objęcia terenu parafii „żółtą lub czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w świątyniach (limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni), odległości między nimi, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa.
  2. Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.
  3. Na Księżach Proboszczach spoczywa obowiązek precyzyjnego poinformowania wiernych
    o obowiązujących zasadach zgromadzenia liturgicznego oraz o powyższej dyspensie.
  4. Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się przywrócić bądź kontynuować transmisje nabożeństw poprzez dostępne środki przekazu. Szczególnie osoby korzystające z dyspensy będą dzięki temu mogły wyrazić łączność ze wspólnotą i przez wzmożoną osobistą modlitwę wyjednywać światu ocalenie.
  5. Obrzęd Komunii Świętej należy tak sprawować, by każdy mógł według własnej wrażliwości przyjąć Najświętszy Sakrament na dłoń lub do ust, z zachowaniem takiej właśnie kolejności rozdawania Komunii.
  6. Nie ulegają zmianie szczególne warunki sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, które uwzględniają zastosowanie w konfesjonałach folii ochronnej nadającej się do częstej dezynfekcji. Możliwe są również, po konsultacji z zainteresowanymi chorymi i ich rodzinami odwiedziny kapłana z sakramentami w ich domu.
  7. Zachowuje ważność polecenie, by raz w tygodniu, kiedy pozwalają na to przepisy liturgiczne, odprawiana była w parafiach Msza Święta według formularza w czasie pandemii.

Na czas podejmowania duchowych wysiłków, każdemu według jego stanu i powołania, udzielam pasterskiego błogosławieństwa i polecam Bogu przez przyczynę Świętych Patronów.

 

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii

ks. Grzegorz Kotala

Czytaj więcej

Nawiedzenie relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque

2020-10-13 15:10

Zapraszamy do udziału w nawiedzeniu relikwii św. Małorzaty Marii Alacoque w naszej parafii. Dzisiaj modlitwy za przyczyną św. Małgorzaty połączone z nabożeństwem fatimskim. Początek - godz. 17.15. Jutro, okazja do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Msze św. z odpowiednim nabożeństwem o godz. 7.00, po południu - godz. 18.00, wcześniej różaniec i  modlitwy wstawiennicze. Dla wszystkich pracujących poza Węglówką, przyjeżdżajacych na weekend -okazja do wzięcia udziału w nabożeństwie związanym z nawiedzeniem relikwii w najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.00 w górnym kościele.

Czytaj więcej

Nawiedzenie Ikony i Relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque

2020-10-04 00:10

 

NAWIEDZENIE IKONY I RELIKWII

św. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE
WĘGLÓWKA 11 – 18 X 2020

11 X NIEDZIELA

16.15     Wprowadzenie i powitania relikwii św. Małgorzaty Marii

16.30     Adoracja i nabożeństwo różańcowe
Modlitwy wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii

17.00     Msza święta

Błogosławieństwo relikwiarzem

12 X PONIEDZIAŁEK

7.00        Msza święta

Modlitwy wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii

i błogosławieństwo relikwiarzem

17.15     Adoracja w ciszy / Indywidualna modlitwa przed relikwiami

17.30     Nabożeństwo różańcowe / Modlitwy wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii
o ustanie pandemii, za chorych i cierpiących

18.00     Msza święta

Błogosławieństwo relikwiarzem

13 X WTOREK

7.00        Msza święta

Modlitwy wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii za zmarłych parafian
Błogosławieństwo relikwiarzem

17.15     Nabożeństwo fatimskie
Modlitwy wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii
w intencjach poleconych przez wiernych

18.00     Msza święta

Błogosławieństwo relikwiarzem

14 X ŚRODA – Liturgiczne wspomnienie św. Małgorzaty Marii

7.00        Msza święta z nabożeństwem odnowienia osobistego poświęcenia się NSPJ

Błogosławieństwo relikwiarzem

17.15     Adoracja w ciszy / Indywidualna modlitwa przed relikwiami

17.30     Nabożeństwo różańcowe / Modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i św. Małgorzaty Marii w sposób szczególny za nauczycieli z okazji ich święta

18.00     Msza święta z nabożeństwem odnowienia osobistego poświęcenia się NSPJ

Błogosławieństwo relikwiarzem

Przeniesienie relikwii do kaplicy na plebanii

18 X NIEDZIELA / Kościół Górny

9.00        Msza święta

Modlitwy wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii i błogosławieństwo relikwiarzem, pożegnanie relikwii św. Małgorzaty Marii

Okazja do spowiedzi: poniedziałek-środa g. 17.15 – 18.00

Czytaj więcej

Dołącz do Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

2020-09-26 17:09

 

STRAŻ HONOROWA NSPJ

Początki Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają czasów Golgoty. Tam, u stóp Ukrzyżowanego czuwali pierwsi trzej członkowie: Najświętsza Maryja Panna, św. Maria Magdalena i św. Jan.

Na bazie objawień Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque w klasztorze w Paray-le-Monial we Francji, siostra Maria od Najświętszego Serca, z siostrzanego francuskiego klasztoru znajdującego się w mieście Bourg-en-Bressew – narysowała tarczę zegara, w środku której znajdowało się włócznią przebite Serce Jezusa; u góry rysunku umieściła słowa: cześć, miłość, wynagrodzenie, zaś u dołu: Straż Honorowa Najświętszego Serca. Tak powstało Arcybractwo i zegar Straży Honorowej, który od 1863 roku jest symbolem prowadzącym niezliczone rzesze z całego świata do Boga. Każdy z członków wstępujący do Arcybractwa wybiera jedną godzinę w ciągu dnia i przeżywa ją w zjednoczeniu z Eucharystycznym Sercem Jezusa, ofiarowuje swoje codzienne zajęcia w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy ludzi, zwłaszcza za niewdzięczność i zapomnienie wobec ogromu miłości Najświętszego Serca Jezusowego.

Kto może należeć do Straży Honorowej?

Każdy. Dziecko, młodzieniec, starzec, kobieta czy mężczyzna, osoba zamężna, samotna, poświęcona Bogu, zakonnik, zakonnica, ksiądz, biskup, papież... W rejestrach Arcybractwa figurują zarówno papieże, królowie, jak też osoby proste; intelektualiści i robotnicy, bogaci i biedni. Do Straży Honorowej NSPJ należało wielu błogosławionych, a także świętych. Byli to m.in. bł. Pius IX, św. Jan Bosko, św. Magdalena Zofia Barat, św. brat Albert Chmielowski i wiele innych.

Obowiązki członka straży

Każdy członek obiera sobie jedną stałą godzinę straży, by codziennie czuwać przy Bożym Sercu. W ten akt miłości członkowie Arcybratwa włączają całe swoje życie wraz z sumiennym wypełnianiem obowiązków swego stanu.

Szczegółowe obowiązki członka Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

– wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym, do której przywiązany jest odpust cząstkowy;
– brać udział w adoracji wspólnotowej;
– szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa;
– brać udział we Mszy Świętej wynagradzającej Bożemu Sercu w pierwsze piątki miesiąca;
– w miarę możliwości często nawiedzać Najświętszy Sakrament;
– brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

Żadne podjęte przez członków zobowiązanie nie obowiązują pod karą grzechu.

Realizacja celów i zadań Arcybractwa możliwa jest przez stałą formację jego członków. Comiesięczne spotkania w ośrodkach Straży Honorowej pod kierunkiem księdza opiekuna służą formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących spraw i nakreśleniu planu pracy na kolejny miesiąc.

Więcej informacji o Arcybractwie można uzyskać na stronie internetowej www.strazhonorowa.pl

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działalność Arcybractwa serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbywają się zazwyczaj w ostatnią niedzielę miesiąca, o godz. 18.00. Terminy spotkań są aktualizowane w ogłoszeniach parafialnych.

Zapisać się do straży można także w dniach nawiedzenia ikony i relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque w dniach 11-14 października tego roku.

Czytaj więcej

Węglowskie cmentarze w internecie.

2020-09-21 16:09

Pragniemy poinformować, że funkcjonują już strony internetowe naszych cmentarzy/

Oto adresy:

- cmentarz parafialny: www.mogily.pl/weglowka

- cmentarz przy górnym kościele: www.mogily.pl/slusarzowka

W ten sposób kolejny etap inwentaryzacji cmentarzy za nami. Duszpasterze

 

 

 

Czytaj więcej

Projekt i realizacja: © 2011 by