Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

Baner rok liturgiczny

 

 Rok Duszpasterski 2020/2021

Zgromadzeni Na Świetej Wieczerzy ...

Losowe zdjęcia:

Modlitwa przed Misjami

Data: 2022-05-29 00:05

 

Modlitwa w intencji Misji Parafialnych do osobistego i wspólnotowego odmawiania

 

Boże, pełen litości i miłosierdzia, prosimy Cię o błogosławieństwo na czas zbliżających się w naszej Parafii Misji Bożego Serca. Użycz każdemu z nas z osobna i naszym rodzinom, potrzebnych łask, abyśmy wzrastali w wierze, ugruntowali się w miłości i umocnili nadzieję. Boże pełen Miłosierdzia, dotknij swoją nieogarnioną Miłością wszystkich spośród nas, którzy opierają się Twojej łasce. Pociągnij ich do Siebie i dopomóż odnaleźć drogę do Domu Ojca. Panie Boże, rozpal nas wszystkich duchem apostolskiej gorliwości i świadectwa, abyśmy potrafili zachęcać skutecznie naszych bliskich, krewnych i znajomych do uczestnictwa w tym szczególnym czasie łaski. Duchu Święty, wspieraj swoimi darami swojego Misjonarza, który przybędzie nam głosić Słowo. Niech będzie z wiarą przyjęte przez wszystkich, a ziarno rzucone w glebę naszych serc, przyniesie plon stokrotny w postaci nawrócenia, przezwyciężenia oziębłości, skostniałych przyzwyczajeń oraz braku woli rozwoju. Matko Nieustającej Pomocy, Pani Anielska, Tobie zawierzamy ten błogosławiony czas Misji. Wstawiaj się za nami u Syna swego. Niechaj cała nasza Wspólnota Parafialna usłyszy Twój głos z Kany Galilejskiej odnoszący się do Jezusa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie”. Wnieś w nasze życie pragnienie nieudawanej świętości, Wzmocnij słabych i wątpiących. Naucz ufać Sercu Syna i pomóż uwierzyć w powodzenie ludzkich wysiłków wspartych łaską z Wysoka. Obyśmy poznali i uwierzyli Jezusowej miłości i byli gotowi dzielić się nią z najbliższymi, sąsiadami, przyjaciółmi znajomymi, a nawet wrogami. Niech panują pośród nas zasady cywilizacji życia i miłości. Święta Małgorzato Mario, święty Andrzeju Bobolo, święty Janie Pawle błogosławiony Janie Mario od Krzyża, módlcie się za nami. Amen. Niech tak się stanie.


Powrót do Strony Głównej
Projekt i realizacja: © 2011 by