Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

Baner rok liturgiczny

 

 Rok Duszpasterski 2020/2021

Zgromadzeni Na Świetej Wieczerzy ...

Losowe zdjęcia:

Przebieg Wieczerzy Wigilijnej

Data: 2018-12-23 02:12

 

Chrześcijański Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej

Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Przeżyjmy tamto wydarzenie opisane w Ewangelii.

(odczytać z Pisma Świętego słowa Ewangelii według św. Łukasza):

,,W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta…” (Łk 2,1-14).

 

Prośmy Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić:

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością także naszych sąsiadów, przyjaciół

i znajomych.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśliwych pociesz i umocnij Dobrą Nowiną o zbawieniu.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, naszych zmarłych krewnych, bliskich, znajomych i przyjaciół, przyjmij do swojej chwały.

Obdarz nas miłością i pokojem!

 

Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

Polećmy Bogu przez przyczynę Matki Jezusa Chrystusa naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów, gości, wszystkich chorych i samotnych:

Zdrowaś Maryjo...

 

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna; spraw abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu. Wejrzyj na nas dzielących się opłatkiem i naucz nas dzielić się chlebem, radością, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską  dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie życzenia i przełamanie opłatkiem.


Powrót do Strony Głównej
Projekt i realizacja: © 2011 by