Menu:

MÓDLMY SIĘ:

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.
Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

tyhjj

Losowe zdjęcia:Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 23 listopada 2014r.

Autor: AiT | Data: 2014-11-23 08:11

Ewangelia wg św. Mateusza: Mt 25,31-46

     Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:

"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego"


Komentarz: ks. Mirosła Matuszny, opoka.pl

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Panie, daj nam króla, wołał lud Izraela. Spełniona obietnica ziemi obiecanej rodziła kolejne pragnienia. Mieć swojego przywódcę, tak jak inne narody. Nieważne, że Pan ustami swojego proroka przestrzegał, że jakikolwiek ziemski monarcha nigdy nie będzie tak idealny, prawy i sprawiedliwy, jak Pan, Który zawsze dotrzymuje słowa, jak Władca Izraela, który mocną ręką i wyciągniętym ramieniem sam wybrał sobie naród i wywiódł go z niewoli, obdarzył go wolnością i nadając prawo na Górze Przymierza, sam się zobowiązał, że będzie miał pieczę i troszczył się i lud swój. Różne więc były dzieje monarchii Izraela. Naznaczona na przemian zaufaniem Panu, to znowu grzechem, pożądliwością, pokutą i nawróceniem, wzlotami i upadkami. Zwycięstwami w Imię Boga Zastępów, to znów klęskami, podziałem królestwa, aż po ostateczny upadek i wielką niewolę.

Trzeba było przejść przez te historyczne dzieje, aby lepiej zrozumieć, że tu na tej Bożej ziemi, nigdy nie doczekamy ziemi mlekiem i miodem płynącej, która obfituje we wszelkie bogactwa, a której nikt jej nie zagrozi, złodziej się nie włamie a wróg nie spustoszy. Król idealny był więc na wygnaniu marzeniem tych co przeżyli, i nie stracili wiary. Stąd też, kiedy przyszedł Zbawiciel, zaczął uzdrawiać, dawać chleb do sytości i wypędzać złe duchy, szybko się rozeszła wśród ludu wieść, że Rabbi z Nazaretu to ktoś, kto naucza z mocą, nie tak jak ich uczeni w Piśmie i faryzeusze. Jego słowa zarazem proste i sięgające głębi serc ludzkich sprawiły, że musiało rozbrzmieć z mocą hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie.

Stąd też nieuniknioną stała się konfrontacja Mesjasza, który ogłosił nowy porządek świata, oparty na miłości Boga i bliźniego, i namiestnika Cesarza, który choć otrzymawszy przestrogę by nie mieć do czynienia z Tym Sprawiedliwym, ugiął się pod naciskiem przekupnego ludu, bojąc się bardziej władzy, która szybko przemija, a ignorując tę, Która trwa od wieków. Choć najprawdziwszy król całego wszechświata przegrał pierwsze powszechne wybory, kiedy tłum krzyczący chcemy Barabasza odrzucił Tego, który miast ziemskich dostatków obiecał ludziom, życie, które trwa na wieki. Dom Ojca w niebie, nie ręką ludzką zbudowany do dziś wielu zamienia na ziemskie błyskotki, wybierając zamiast Króla Wszechświata, rzeczy i ludzi zatrzymujących wzrok, na tym, co przemija.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Ludzkie serce w ten sposób staje się wyspą w bezkresnym wszechświecie. Tylko w nim bowiem ten, który panuje nad światem - Chrystus nie zakróluje bez zaproszenia ze strony człowieka. Tylko ludzie serce może przeżywać dramat trwający na wieki, odrzucając miłość do brata i siostry, którego widzimy, i skazując się wówczas na odrzucenie Boga, którego ujrzeć nie będzie nam dane, póki z naszych oczu nie opadnie zasłona doczesności, odgradzająca nas ową cienką linią nazywaną życiem, od tego, co wieczne i co nie przemija.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby dokonać wyboru Jezusa Chrystusa na króla swego serca i oddać mu we władanie swoje własne życie?

Powrót do Strony Głównej
Projekt i realizacja: © 2011 by