Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

 

 

 Rok Duszpasterski 2022/2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Losowe zdjęcia:

Słowo na niedzielę...

Autor: AiT / materiały pochodzą z serwisu opoka.pl | Data: 2014-10-25 14:10

XXX niedziela zwykła, 26 października 2014r.

Niedzielna ewangelia: Mt 22,34-40

     Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy".


KOMENTARZ DO EWANGELII: KS. MIROSŁAW MATUSZNY

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

     Jakże wymowne są nakazy, zawarte w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Oto lud wybrany, kiedy dotrze do ziemi obiecanej ma pamiętać, że był pielgrzymem, tułaczem i cudzoziemcem w obcym kraju i na obcej ziemi. Nie ma bowiem chyba bardziej zapadającego w pamięć doświadczenia, jak poczuć się tułaczem na obcej ziemi. Odwołanie się więc do doświadczeń z historii ludu Izraela i nakaz, aby zatroszczyć się szczególnie o cudzoziemców, ubogich, sieroty i wdowy jest tak naprawdę nakazem odpłacenia bliźnim tym, czym Bóg służył wędrującym przez pustynię Izraelitom. Opieką, choćby namiastką poczucia bezpieczeństwa, zwykłą ludzką życzliwością.

     Miłość Boga i bliźniego, ostatnio tak często odmieniane przez wszystkie przypadki słowo miłosierdzie, stanowią esencję nauki Jezusa Chrystusa. Bóg, który pierwszy nas umiłował i wydał za nas Swojego Syna Jezusa Chrystusa, pragnie abyśmy i my się wzajemnie miłowali. Miłość natomiast wówczas jest najbardziej bezinteresowna, kiedy okazywana jest najbiedniejszym z biednych, tym, którzy choćby chcieli, nie mają czym nam odpłacić. Ubodzy zajmują szczególne miejsce w całej Biblii. Zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Dlatego też miłość miłosierna pozostaje w chrześcijaństwie najwznioślejszą formą miłości względem bliźniego.

     Nie zmienia to jednak faktu, że pierwszym przykazaniem, poprzedzającym przykazanie miłości bliźniego, jest przykazanie miłości Boga. Co więcej, Boga należy miłować nade wszystko. Nic nie może nam przesłonić Jego samego, i niczym nie możemy usprawiedliwić niewywiązania się z tego przykazania.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

     My ludzie, póki jesteśmy pielgrzymami na ziemi, zmierzającymi do Ojczyzny niebieskiej, właśnie w imię miłości bliźniego zapominamy często o miłości Boga. Bardzo szybko popadamy wówczas w pokusę, jaką szatan zwiódł Pierwszych Rodziców. Będziecie jak bogowie. Oto człowiek zaczyna wierzyć, że normy i nakazy dane nam przez Boga są niemiłosierne, albo że my sami możemy być bardziej miłosierni od Boga. Wówczas zaczynamy zmieniać naukę Jezusa Chrystusa, łudząc się, że jesteśmy w stanie bardziej pokochać człowieka, którego mamy obok siebie, niż kocha nas wszystkich Bóg.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

     Czy stać nas na to, aby pamiętać, że Boga miłujemy nade wszystko, zaś bliźniego jak siebie samego?

Galeria:

slowo.jpg Powrót do Strony Głównej
Projekt i realizacja: © 2011 by