Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

Baner rok liturgiczny

 

 Rok Duszpasterski 2020/2021

Zgromadzeni Na Świetej Wieczerzy ...

Losowe zdjęcia:

II Niedziela Adwentu

Autor: AiT | Data: 2013-12-09 13:12

     W dniu 8 grudnia 2013 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem ewangelii z tego dnia oraz proponowanym przez nas rozważaniem na ten tydzień. 


Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:


     Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa».
Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

ergegsegswe

 

      Niewiasta Adwentu

Ks. Ireneusz Skubiś
      Rozpoczął się adwentowy czas oczekiwania na narodziny Syna Bożego. To piękny czas, obfitujący w serdeczną tęsknotę, czynienie Jezusowi miejsca. W naszym wnętrzu wypełnionym wiarą ciągle słyszymy słowa: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1, 38). Maryja, Matka Jezusa, zawarła w nich odpowiedź na wszystkie wielkie oczekiwania ludzkości. Jezus Chrystus – Słowo Wcielone stał się największym darem Boga dla człowieka, darem, który nieustannie uczy, umacnia i otacza najwiekszą miłością. Z woli Ojca Niebieskiego Słowo stało się Ciałem i za przyzwoleniem człowieka – Niewiasty najpiękniejszej – zamieszkało między nami. Ludzkość czekała i na Mesjasza, i na Tę, która dała Mu ludzką naturę, dlatego Maryja tak bardzo czczona jest na świecie. Najpiękniejszy człowiek – Syn Boży, oraz najpiękniejsza niewiasta – Matka Boga Człowieka to główni bohaterowie dziejów świata, którzy niosą mu prawdę, miłość i nadzieję.
Co takiego kryje się w fakcie, że Bóg dał ludzkości swojego Syna, czyli kogoś najdroższego, do kogo miał największe zaufanie, kto jak nikt inny Go rozumiał? Tego nie wypowiedzą do końca ludzkie słowa, wiemy jednak, że musiał Bóg szczególnie nas umiłować.
     Przychodzi też do nas nieprzypadkowo na początku Adwentu Niepokalana Matka Jezusa – najpiękniejszy i najczystszy owoc ziemi. To przez Nią Pan Bóg pokazuje nam najbardziej możliwość uświęcenia człowieka i odbudowania Jego łaską. Pani Adwentu, stając na progu świętego czasu oczekiwania, mówi ludzkości, że nie ma dla Boga nic bardziej wartościowego niż człowiek – każdy człowiek, którego darzy On największą miłością.
     „Jak Chrystus jest dniem, który nie zna zachodu, tak Maryja jest jego promieniejącą pięknem jutrzenką – zauważył bł. Jan Paweł II 8 grudnia 2003 r. – Maryja, dzięki swej wyjątkowej roli, jest naszym niezawodnym oparciem w trudnej walce z grzechem i jego skutkami”. Skorzystajmy z Jej pomocy.

Galeria:

2advent.jpg Powrót do Strony Głównej
Projekt i realizacja: © 2011 by