Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

 

 

 Rok Duszpasterski 2022/2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Losowe zdjęcia:

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Triduum Paschalnym

Data: 2020-04-07 22:04

Drodzy Parafianie, jednym ze sposobów zangażowania naszego w preżywanie Triduum Paschalnego, była adorcja euchrystyczna tak w dekoracji Ciemnicy, jak również Grobu Pańskiego. Od kilku lat  kontynuwaliśmy adorację prz Grobie Pańskim nawet w nocy. Swoje zaagażowanie w tym względzie wykazywała przede wszystkim Liturgiczna Słuzba Ołtarza. Lektorzy i Ministranci mieli swoje wyznaczone dyżru, by trwać w imieniu całej parafii w tym świetym czasie przed Najświętszym Sakramentem. Wdzięczni byliśmy również naszym strazakom za ich asystę pzy Grobie Pańskim. Niestety obecne obostrzenia epidemiczne (tylko 5 osób w jednym momencie w kościele, niemożność samodzielnego wychodzenia z domu dzieci i młodziezy poniżej 18 roku życia) ograniczają nam zaangażowanie adoracyjne. W Liście na Wielki Tydzień zapowiedzieliśmy możliwośc adoracji oczywiście z uwzględnieniem wytycznych władz sanitarnych. Zaproponowaliśmy wieksze zaangażowanie w konkretnym czasie przedstawicieli poszczególnych osiedli. Jednak pragniemy pozostawić jeszcze większą wolność wszystkim, tak aby nikt nie czuł się jakoś przymuszony i zaprosić do adoracji rzeczywiscie tylko tych, którzy noszą w sobie takie pragnienie. Przdstawiamy poniżej rozpisany grafik i możliwość włączenia się w wyznaczonym czasie w adorację najwyżej trzech lub czterech osób. W Wielki Czwartek, w godzinach od 10.00 do 12.00 będzie można potwierdzić telefonicznie albo drogą sms swoją chęć adoracji wybranym czasie. Jeśli nie uda się zebrać odpowiedniej liczby osób zmodyfikujemy przedstawiony przez nas program. W naszj propozycji pozostawiamy noc z piątku na sobotę, jako czas rodzinnej adoracji z poszanowaniem obowiązujcych przepisów. Można więc się nad tym programem zastanawiać, a na kontakt szczególnie liczymy w Wielki Czwartek w określonych godzinach. Jeśli wejdą jeszcze w życie jakieś szczególne obostrzenia (są zapowiadane równiez na czwartek),to oczywiście na bieżąco modyfikować będziemy nie tylko porgram adoracji, ale wszystkie inne przedsatwione w ostanim czasie propzycje przezywania Triduum Paschlnego, a zwłaszcza niedzieli Zmrtwychwstania Pańskiego. Z góry dziękujemy za zrozumienie i pomoc w organizacji Triduum Paschlnego w nasej parafii. W imieniu Duszpasterzy - ks. Sławomir Kamiński SCJ - proboszcz

Numery telefonów, z których będzie można skorzystać, by zgłosic swój akces do adoracji: 

tel.: 12 312 05 81; 12 271 42 82

kom. 730847678


 

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy (po 3-4 osoby):

Wielki Czwartek

19.00 – 19.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

19.30 – 20.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

20.00 – 20.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

20.30 – 21.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

21.00 – 21.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

21.30 – 22.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

22.00 – 22.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

22.30 – 23.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

23.00 – 24.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

                Wielki Piątek

07.30 – 08.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

08.00 – 08.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

08.30 – 09.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

09.00 – 09.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

09.30 – 10.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

10.00 – 10.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

10.30 – 11.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

11.00 – 11.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

11.30 – 12.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

12.00 – 12.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

12.30 – 13.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

13.00 – 13.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

13.30 – 14.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

14.30 – 15.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

15.00 – 15.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

15.30 – 16.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

16.00 – 16.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

16.30 – 17.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

17.00 – 17.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

17.30 – 18.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

Adoracja Pana Jezusa w dekoracji Grobu (po 3-4 osoby):

19.30 – 20.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

20.00 – 20.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

20.30 – 21.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

21.00 – 21.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

21.30 – 22.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

22.00 – 22.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

22.30 – 23.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

23.00 – 23.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

23.00 – 23.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

23.30 – 24.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

Wielka Sobota

(czas adoracji rodzinnej)

00.00 – 01-00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

01.00 – 02.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

02.00 – 03.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

03.00 – 04.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

04.00 – 05.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

05.00 – 06.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

06.00 – 07.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

 

07.00 – 07.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

07.30 – 08.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

08.00 – 08.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

08.30 – 09.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

09.00 – 09.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

09.30 – 10.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

10.00 – 10.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

10.30 – 11.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

11.00 – 11.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

11.30 – 12.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

12.00 – 12.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

12.30 – 13.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

13.00 – 13.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

13.30 – 14.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

14.00 – 14.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

14.30 – 15.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

15.00 – 15.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

15.30 – 16.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

16.00 – 16.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

16.30 – 17.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

17.00 – 17.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

17.30 – 18.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

18.30 – 19.00 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

19.00 – 19.30 – ……………………………….., …………………………….., …………………………, ……………………………

Powrót do Strony Głównej
Projekt i realizacja: © 2011 by